‘Gezichten van de 5hoek’ is een fotoproject waarin zo veel mogelijk buurtbewoners uit de Vijfhoek worden geportretteerd voor de deur van hun huis. Het project brengt verschillende generaties bewoners in beeld en is een cadeau voor onze buurt waarin saamhorigheid en betrokkenheid belangrijk zijn. De foto’s worden geëxposeerd in het voorjaar van 2019 in de straten, op en rondom het Vijfhoekspleintje.
‘Gezichten van de 5hoek’ is een initiatief van Vijfhoekers Lies Nederstigt, Mirjam Touw en Marleen Zwartkruis.

 

Mirjam Touw Enthousiast en vol initiatieven. Mirjam regelt de afspraken en houdt de administratie bij. Samen met Lies gaat ze op pad om de bewoners en werkers van de Vijfhoek te fotograferen en anderen te motiveren om mee te doen.

Lies Nederstigt Gedreven amateurfotograaf en al jaren lid van Fotogroep Haarlem. Lies maakt de foto’s en bewerkt ze voor de geplande expositie en de website.

Marleen Zwartkruis Zeer ervaren in het opzetten van projecten en het werken met de social media. Marleen beheert de website en zorgt ervoor dat er regelmatig nieuwe portretten op geplaatst worden.